Potvrđivanja

Suglasno evropskim standardima, aktivnost firme se odvija u Sistemu Integrisanog Menadžmenta Kvalitet-Životna sredina -Zdravstvo i Opercionalna Sigurnost.
Tera Steel investira u performantne tehnologije i stalno se brine o zadovoljavanju vrhunskih standarda kvaliteta u proizvodnji proizvoda.
 

Suglasno evropskim standardima, aktivnost firme se odvija u Sistemu Integrisanog Menadžmenta Kvalitet-Životna sredina -Zdravstvo i Opercionalna Sigurnost.

Tera Steel investira u performantne tehnologije i stalno se brine o zadovoljavanju  vrhunskih  standarda kvaliteta u proizvodnji  proizvoda.